Show-ha Shoten! - Volume : 2

Volume Details:

Author: Akinari Asakura
Artist: Takeshi Obata
Demographic: Shonen
Genre: Comedy
Publish Date: 05-02-2023
Magazine: Jump Square
Publisher: Viz Media
ISBN: 9781974736959

Description: